Avis Legal

Dinuvet SL‎
B25403155
P.I. La Nora, C/ Pallars Sobira S.
25660 Alcoletge, Spain
Tel +34 973 196 551
pedidos@dinuvet.com

Tots els continguts del lloc web Dinuvet SL‎ —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Dinuvet SL‎ , bé de societats del grup al qual Dinuvet SL‎ pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Dinuvet SL‎ és propietat exclusiva de Dinuvet SL‎ i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Dinuvet SL‎ és de Dinuvet SL‎ o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Dinuvet SL‎ o dels seus proveïdors.

Dinuvet SL‎ i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Dinuvet SL‎ són marques protegides per Dinuvet SL‎ . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Dinuvet SL‎ (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Dinuvet SL‎ constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Dinuvet SL‎ es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Dinuvet SL‎ es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Dinuvet SL‎ com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Dinuvet SL‎ no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Dinuvet SL‎ no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Dinuvet SL‎ .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Dinuvet SL‎ inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Dinuvet SL‎ no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Dinuvet SL‎ no implica que Dinuvet SL‎ l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Dinuvet SL‎ es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Dinuvet SL‎.

Dinuvet SL‎ exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Dinuvet SL‎ o de webs de tercers.

Dinuvet SL‎ no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Dinuvet SL‎.

El contingut del web de Dinuvet SL‎ únicament és aplicable a territori espanyol.

Dinuvet SL‎ garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Dinuvet SL‎. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Dinuvet SL‎ , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Dinuvet SL‎ enviant un e-mail a: pedidos@dinuvet.com